Omakuva (Anatta)
Olen kuullut on kaupunki tuolla / Jerusalem
öljyväri kankaalla,
oilcolour on canvas,
190 x 250 cm, 2011
öljyväri kankaalle,
oilcolour on canvas,
190 x 250 cm, 2011
Tyhjyys, Emptiness
öljyväri kankaalle,
oilcolour on canvas,
190 x 250 cm, 2011

In Retro Spective, Galleria Heino, lokakuu 2011


In Retro Spective - Katsoa vielä kerran.

Näyttelyni teokset ovat syntyneet johtoajatuksesta, josta esitän tässä yhden version.
Retrospektiivisyys, taaksepäin katsominen, on fiktiota, koska menneenä aikana tehtyä tarkastellaan toisena aikana, jolloin - kuten tiedämme - kokemus, historia ja arvio

kirjoitetaan uudelleen. Ympäristö on muuttunut, ja mennyt otetaan vastaan eri tavalla
kuin alun perin. Entä mitä tapahtuu silloin, kun taiteilija ottaa uuden tekemisensä pohjaksi sen, mitä hän on jo aikaisemmin tehnyt? Myös tuolloin ajatus retrospektiivisyydestä, katsomisesta objektiivisesti jo tapahtuneeseen, hajoaa osiinsa: in retro spective. Moitteettoman sanan
tai lauseen tulkinta häiriintyy, sen merkitys katoaa ja viittaussuhde menneeseen katkeaa.

Lineaarisuus on arvo, jota mitataan tarkastelemalla tekemisen johdonmukaisuutta ja "syvällisyyttä". Yksi vaatimus tuntuu olevan taiteen tekemisessä lähes ehdoton:
ei saa kääntyä takaisin kerran tehdyn pariin. Toisaalta voisi ajatella, että kun ei muutu,
ei myöskään kadota mitään. Ehkä olen näyttelyssäni pyrkinyt juuri siihen.
Olen halunnut todistaa eheyteni, tehdä tavallaan valmiiksi yhden kokonaisuuden.

Olen siis kokeillut, miltä tuntuu tehdä uusia teoksia samalla tavalla ja samassa hengessä
kuin aikaisemmin. En ole kuitenkaan yksiviivaisesti kopioinut vanhoja teoksiani.
Ne eivät ole olleet malleinani, olen vain muistellut, miltä ne ovat näyttäneet.
Olen myös poiminut eri teoksista eri asioita, tekotapoja, muotoja ja teemoja
ja luonut niistä uusia kokonaisuuksia. On siis kyse uusista teoksista.
Vaikeinta on ollut kuvitella niitä tuntemuksia, jotka ovat olleet aiempien teosteni
lähtökohtana. Samaistuminen niihin, paluu menneeseen, itseeni, ei ole ollut helppoa.
En kerta kaikkiaan ole enää sama ihminen, joka piti ensimmäisen näyttelynsä vuonna 1969.
In retro spective -lähtökohta antaa minulle mahdollisuuden syventää ja laajentaa ilmaisuani

siten, että hahmottomalta näyttäytyvän tuotannon alta voisi paljastua
olettamani näkymätön kokonaisuus, ikään kuin totuus. En kulje eteenpäin,
vaan täydennän jo olemassa olevaa. Metodini - jos sellaisesta voidaan puhua
- on harjoittelua ja kehässä kiertämistä. Tarkastelen uudelleen jotakin,
joka ei näyttäydy kaikenkattavana eikä rajoiltaan selkeänä. Ehkei sitä ole.
Toistaiseksi on vain lisää teoksia.

Sivun alkuun

Teokset ja näyttelyt

Etusivulle / Mainpage

Galleria Heino / Gallery Heino
På svenska - In english
Lentouni
öljyväri alumiinille,
oilcolour on aluminium,
50 x 80 cm, 2011
öljyväri kankaalle,
oilcolour on canvas,
240 x 145 cm, 2011
NEP (New Economic Policy)