Constantly trying to improve myself, 2009

öljy kankaalle,
oil on canvas
100x120cm
Sivun alkuun

Teokset ja näyttelyt

Etusivulle / Mainpage

Maalauksia - Galleria Maaret Finnberg, Turku

Haluaisin että maalaus olisi kuin kartta. Tiedän, ettei se ole koko totuus, vaan yksinkertainen malli. Mistä siis? Erilaisista asioista, vastakohdista kuten sanapari luonto/kulttuuri, siitä miten kieli muuttuu lapselliseksi kun ilmaisee symbolin visuaalisesti, ikonina. Näen vastakohdat sijoitettuna kartalle kuin hyvä ja paha Mikä-Mikä-maassa. Tai kuten Eddingtonin pöytä, joka haihtuu ilmaan, kuten elektroniparvet ovat totta ja tyhjyys niiden välillä. 

Jag önskar att målningen vore en karta. Jag vet, att den inter är hela sanningen, endast en enkel modell. Om vad, således? Om olika saker, om motsatser som ordparet natur/kultur, om hur språket förskjuts till något barnsligt när man uttrycker symboler ikoniskt, som bilder. Jag ser motsatserna på kartan liksom det onda och det goda i Landet Ingenstans. Eller som Eddingtons bord, som försvinner i luften, liksom elektronsvärmen är sant och tomheten mellan dem.

Näyttely yhdessä Mika Karhun ja Mikko Ijäksen kanssa tammikuussa 2010

Akshamala, 2009

öljy kankaalle,
oil on canvas
74x94cm
Pastoral, 2009

öljy kankaalle,
oil on canvas
65x85cm
Eddington´s Table, 2009

öljy kankaalle,
oil on canvas
74x94cm
Mental Finland, 2009

öljy kankaalle,
oil on canvas
100x120cm
Nature / Culture, 2009

öljy kankaalle,
oil on canvas
65x85cm
Old Moon, 2009

öljy kankaalle,
oil on canvas
65x85cm
Relations, 2007

öljy kankaalle,
oil on canvas
74x94cm
Seven Dreams, 2009

öljy kankaalle,
oil on canvas
65x85cm
Love Engine, 2009

öljy kankaalle,
oil on canvas
65x85cm