Telefonteckningar / Puhelinpiirustukset

2021-2022

Tuntematon piirre sinussa / Ett okänt drag hos dig / An unknown streak in you, 26 x 15 cm, pigmenttivedos / pigmenttryck / pigment print 2022

Sarja käsittää 57 pigmenttivedosta, joista 49 ovat esillä Kuntsin modernin taiteen museossa näyttelyssä Taikavuori / Bergtagen / Magic Mountain, yhdessä kuvataitelija ja lavastaja Markku Hakurin kanssa: 14.4. – 11.9. 2022.  

Kuvat kertyvät ikään kuin ”alamaiden” maailmasta, Thomas Mannin Taikavuori-kirjan kertomusten toisesta päädystä, Flachland. Toinen ajatus vie minut T.S. Eliotin kuuluisaan runoelmaan Autio Maa, tai Joutomaa, jollaiseksi Markus Jääskeläisen uusi käännös vuonna 2020 teoksen nimeää. 15 sivun runoelma on täynnä salaperäisiä viittauksia, merkkejä ihmiskunnan kulttuurihistoriasta. Tunnelmat vaihtuvat banaalista koomiikasta ja sarkasmista sakraaliin. Ikään kuin historia virtaisi runojen läpi pieninä murusina, joita seuraa kuin pölyhiukkasia auringonvalossa tai tähtiä yötaivaalla. Tässä, pahoittelen, tähtitaivas on ruutu, pölyhiukkanen tallennettu kännykkäkuva.

Poimin aineistoja uutis- ja somevirroista, tekstejä ja tartun kiinnostavaan kuvaan – tai rakennan sellaisen. Päälle piirtämällä teen arjen helveteistä jotain muuta. Manaan pahan pois. Siitä huolimatta arkinen tieto, polemiikki tai hälyttävä uutinen pyrkii pinnalle. 

Puhelinpiirustukset- sarja perustuu kahden kuvakerrostuman vuoropuheluun. Teos yhdistää nettisivustojen ja puhelinkuvien perkaamisen piirustuskerrokseen: ylipyyhkimistä, alleviivausta, kommentointia, poistoja ja lisäyksiä. Alkuperäinen ei ole alkuperäistä, vaan paikka merkkijonossa. Saavumme kieleen, kuviin ja merkkeihin kuin maailmaan,  tiettyyn paikkaan jonain hetkenä. Kuvallinen virta kulkee lävitseni. En ole ensimmäinen enkä viimeinen.

Serien omfattar 57 pigmenttryck, av vilka 49 visas på Kuntsi museet för modern konst i Vasa, i utställningen Bergtagen / Magic Mountain, tillsammans med bildkonstnär och scenograf Markku Hakuri: 14.4. – 11.9. 2022.

Bilderna samlas utifrån världarna i ”flacklandet”, den bortre änden av Bergtagen-bokens story av Thomas Mann, Flachland. En annan tanke för mej till T.S. Eliot och hans legendariska svit The Waste Land. Ett femtontal sidor fulla med esoteriska och historiska referenser, symboler från kulturhistorian. Stämningarna studsar mellan banal komik, sarkasmer och det sakrala. Så som historien strömmade genom dikterna i små smulor liksom dammet i solsken och stjärnorna på natthimmelen. Beklagar, här är stjärnhimlen en screen, dammet en telefonbild.

Plockar material och texter från nyhetssidorna och sociala media eller hittar en intressant bild – eller gör en sådan, ritar sedan över och på, gör vardagens helveten till något annat, besvärjer bort dem. Trots allt försöker alldagliga händelser, polemiken och alarmerande nyheter nå upp till ytan. 

Telefonteckningarna bygger på en dialog mellan två bildskikt. Kombinationen att rensa nätsidor och bilder i telefonen med tecknandet: överstrykandet, understreckandet, kommenterandet, raderandet och adderandet. Det ursprungliga är inte ursprungligt, utan en plats i teckenkedjan. Vi anländer till språket, till bilderna och tecknen som vi kommer till världen, till en särskild plats i särskilt ögonblick. Bildströmmen flyter igenom mig. Jag är inte den första eller den sista. 

The series amounts (so far) to 57 pigment prints, of which 49 are currently shown at Kuntsi Museum for Modern Art, in Vaasa and the exhibition Magic Mountain, together with artist and stage designer Markku Hakuri: 14.4. – 11.9. 2022.

Images accumulate from the ”lowlands”, the backyard of the story in the Magic Mountain by Thomas Mann, the ”Flachland”. Another thought gets me to T.S.Eliot and his legendary poem The Waste Land. A fifteen pages brimming with esoteric and historical references, symbols of cultural history. Feelings jump between banality, comic to sarcasm and the sacral. As it were, the history flows through the lines, in morsels of dust in the sunlight and stars on the night sky. Here, sorry, the starry sky is a computer screen, the specks of dust a screen shot from the mobile phone.

Picking among materials and texts from webpages and social media or choose an interesting picture – or make on, then, adding more drawing on them. I make ordeals of the ordinary into something else. I exorcise them. Whatever happens , the polemics and alarming news, still try to get the upper hand, to reach the surface. 

The phone drawings build upon a dialoge between two pictorial strata. The combining of pruning webpages and images with drawing: crossing over, underlining, commenting, erasing and adding. The original is not the originary but a place in the chain of signs. We arrive to the language, to the pictures and signs as we arrive to the world, to a particular place and moment. The stream of images flows through me. I am not the first one, or the last.