Galleria Nefret, Turku 2007

Sarjasta Vaellus / Ur serien: ”Vandring” / From the Wandering Series, 182 x 234 cm,
öljyväri kankaalla, oljefärg på duk, oil on canvas, 2000

Jan Kenneth Weckmanin näyttely Galleria Nefretissä,Turussa esittelee runsaan vuoden aikana valmistuneita teoksia. Joukossa on myös mukana yksi vanhempi teos, vuodelta 2000, joka tarjoaa eräänlaisen lähtökohdan viime vuosien työskentelyn suunnalle. Keskeistä on ollut piirustuksellisten elementtien käyttö eri tavoin. Edellisten vuosien aikana valmistuneet pohjustetulle aluminilevylle tehdyt ”piirretyt” maalaukset ovat vaihtuneet öljyväriin kankaalla. Märkään öjyväriin ”kaiverretut” viivastot edustavat osaa, mutta öljyvärille lisätyt ”huopakynäpiirustukset” vievät uudessa näyttelyssä ilmaisua toisaalle, yhä selkeämmin graafiseen vaikutelmaan. Piirustuspaperina toimivat kuitenkin monikerrokselliset ja lähesyksiväriset maalauspinnat. Ilmaisun yhteys yhtäältä ekspressiiviseen ja toisaalta konkretistiseen perinteeseen korostuu maalausten pelkistyneessä abstraktismissa. Kaiken kaikkiaan vaikutelmat ovat kuitenkin moniselitteisen kuvallisia,  on kuin näkisimme tuttuja hahmoja ympäriltämme mutta emme voi täsmällisesti paikantaa maalausten kuvallisia lähteitä. Figuratiivinen muoto on ikään kuin kulman takana odottamassa tulkinnan osumista paikalle. Teosten nimet esittävät vain yhden tulkinnan vaihtoehdon kenen tahansa katsojan ehdotusten rinnalla.  Kerronnan vapaus vie huomion muotokielen tapahtumiin.

A Par, 120 x 100 cm, oil on canvas, 2006